Centrum logopedii w międzylesiu

Logopedic

Przy ulicy Żegańskiej 38 lok. 2

poznaj nas bliżej

O nas

Jesteśmy zespołem logopedów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w terapii wad i zaburzeń mowy. Prowadzimy również konsultacje w zakresie zaburzeń jedzenia u dzieci i karmienia noworodków. Każda terapia dobierana jest indywidualnie na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy logopedycznej. Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terapia dzieci

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy planowana jest indywidualna terapia logopedyczna lub neurologopedyczna. Program terapii zawsze jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb i aktualnych możliwości rozwojowych dziecka.

Zajęcia są prowadzone w formie dostosowanej do wieku dziecka z użyciem różnorodnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych. Wykorzystywane są również ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulujące koncentracje, pamięć, percepcje wzrokową i słuchową. Po zajęciach rodzice otrzymują materiał językowy oraz wskazówki do kontynuowania terapii w warunkach domowych.

Terapia logopedyczna:

 • Diagnozowanie i ocena rozwoju językowego dziecka
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Wady wymowy np. rotacyzm, seplenienie, mowa bezdźwięczna
 • Zaburzony słuch fonematyczny
 • Obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego
 • Nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka i technika połykania

Terapia neurologopedyczna:

 • Zaburzenia mowy o różnej etiologii (SLI, niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch)
 • Fizjologiczna niepłynność mowy ocena odruchów
 • Kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy tj. połykanie, gryzienie, żucie
 • Konsultacje w zakresie zaburzeń związanych z karmieniem i jedzeniem
 • Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Ocena odruchów oralnych u noworodków

Terapia dorosłych

Oferta skierowana jest głównie do osób, które w następstwie chorób neurologicznych (udar, guzy mózgu, choroby neurodegeneracyjne) lub innych zdarzeń (np. wypadki) utraciły zdolność mowy i komunikowania się z otoczeniem.

Konsekwencją często są zaburzenia ekspresji i percepcji mowy o typie afazji lub dyzartria.

Ofertę kierujemy również do osób, u których wada wymowy nie została skorygowana w dzieciństwie, a teraz odczuwają potrzebę zmiany tego stanu.

Cennik

Terapia logopedyczna

30 minut

65
Diagnoza logopedyczna

45 minut

120

Poszerzona diagnoza logopedyczna o badanie Testem Rozwoju Językowego (TRJ)

60 minut

150
Terapia neurologopedyczna

30 minut

75
Diagnoza neurologopedyczna

60 minut

150
Wizyty w domu pacjenta

W uzasadnionych przypadkach realizujemy wizyty w domu pacjenta. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

Kontakt

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku. Prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty.

Adres

 • Żegańska 38 lok. 2 (parter)
  04-713 Warszawa

Zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyłyśmy pracując w specjalistycznej poradni logopedycznej oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Nabytą wiedzą dzieliłyśmy się również prowadząc praktyki zawodowe dla studentów logopedii Uniwersytetu Warszawskiego. Dbając o wysoką jakość oferowanej terapii stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wybranych kursach i szkoleniach.

mgr Aneta Kurowicka

psycholog, logopeda, neurologopeda

Wykształcenie: 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Podyplomowe Studia Neurologopedia

Akademia Pedagogiki Specjalnej – Podyplomowe Studium
Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej

Szkoła wyższa Psychologii Społecznej, magisterskie studia psychologiczne

Ukończone szkolenia:

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

Jąkanie wczesnodziecięce

Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy

Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż

Stosowanie Testu Rozwoju Językowego (TRJ)

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

SLI – specyficzne zaburzenia językowe

AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji

K – TAPING W LOGOPEDII – metoda plastrowania dynamicznego

mgr Justyna Berger-Kubiak

polonista, logopeda, neurologopeda

Wykształcenie: 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Podyplomowe Studia Neurologopedia

Akademia Pedagogiki Specjalnej – Podyplomowe Studium
Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek filologia polska specjalizacje – edytorska i teatralna

Ukończone szkolenia:

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż

Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym
Karmienie terapeutyczne Human Touch, kurs podstawowy

SLI – specyficzne zaburzenia językowe

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Monika Habik, kurs karmienia terapeutycznego Human  Touch

Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

K – TAPING W LOGOPEDII – Metoda plastrowania dynamicznego

Certyfikaty:

TERAPIA RĘKI w wymiarze 16 godzin

Umiejętności oralno-motoryczne, a Terapia Integracji Sensorycznej w wymiarze 12 godzin wykładów i ćwiczeń

Jeśli zauważyli Państwo u swojego dziecka, że nie rozwija mowy – nie komunikuje się za pomocą słów, albo jego komunikacja jest bardzo uboga, niezrozumiała dla otoczenia, zamienia głoski, podczas mowy wsuwa język między zęby, oddycha przez buzię lub mówi niegramatycznie i ma problem z formułowaniem dłuższych wypowiedzi słownych to zacęcam do kontaktu.
Aneta kurowicka
Jeśli Państwa dziecko ma problem: ze ssaniem piersi / butelki, z pobieraniem pokarmu z łyżeczki, z przejściem od konsystencji gładkiej do grudek, z gryzieniem, ze wzmożonym odruchem zwracania - jest tzw. niejadkiem, ma stale otwartą buzię a język wysunięty poza jamę ustną, to zapraszam na konsultację.
Justyna berger - kubiak