Terapia dorosłych

Zakres świadczonych usług

Oferta skierowana jest głównie do osób, które w następstwie różnych chorób neurologicznych (udar, guzy mózgu, wypadki komunikacyjne) utraciły zdolność mowy i komunikowania się z otoczeniem. Konsekwencją często są zaburzenia ekspresji i percepcji mowy o typie afazji lub dyzartria.

Ofertę kierujemy również do osób, u których wada wymowy nie została skorygowana w dzieciństwie, a teraz odczuwają potrzebę poprawienia tego defektu.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w przypadku:
  • wad wymowy np. rotacyzm, seplenienie
  • zaburzeń dykcji i emisji głosu
Terapia neurologopedyczna obejmuje:
  • zaburzenia mowy w przypadku afazji
  • zaburzenia mowy w przypadku dyzartrii